Od czego zależą kursy walut?


Zmieniająca się sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie ma wpływ na aktualne kursy walut. Jednak czy tylko ona ma znacznie w podanym kontekście? Na jakiej podstawie kantory prezentują kursy walut, czyli jakie czynniki kształtują stawki proponowane klientom? Właśnie tę kwestię poruszymy w dalszej części przygotowanego przez nas wpisu. Sprawdź, czym tak właściwie jest kurs walutowy oraz co wpływ na jego wysokość i zmiany. Zapraszamy.

Czym jest kurs walutowy?

Kurs walutowy to cena danej waluty, którą wyrażono w innej walucie. Określa więc relację pomiędzy jedną walutą a drugą. Pełni on funkcję: informacyjną, cenotwórczą oraz antycykliczną (inaczej amortyzującą). Stanowi on również współczynnik efektywności wymiany, regulator wymiany, instrument polityki gospodarczej, instrument gier finansowych oraz kryterium porównywalności gospodarek i dochodów. Zarówno podaż, jak i popyt na daną walutę jest określana między innymi przez obroty handlowe, przepływ technologii oraz politykę walutową rządu. Waluty krajowe stanowią przedmiot transakcji realizowanych na rynku walutowym.

Co wpływa na wysokość i zmiany kursu walutowego?

Kursy walut w kantorach regularnie ulegają zmianom, co stanowi efekt różnych przeobrażeń, w rozmaitych obszarach. Na ich wysokość i zmiany mają wpływ między innymi czynniki polityczne, takie jak sytuacja międzynarodowa czy napięcia polityczne, a nawet czynniki psychologiczne dotyczące oczekiwań względem przyszłego stanu gospodarki. Kluczowe jednak są powody natury ekonomicznej, a dokładnie: podaż walut obcych na krajowym rynku, popyt na waluty obce, stopień reglamentacji waluty, różnice stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku obcym i krajowym, polityka walutowa, a także stan gospodarki kraju i jego partnerów gospodarczych.

 

Wróć